Child Care Thailand

Ring oss: +47 95211268

Donere?

มีหลายวิธีที่คุณสามราถเข้าร่วมช่วยบริจาคได้ ทั้งในประเทศนอรเวย์และประเทศไทย  และเราอยากให้คุณได้รับรู้ว่าการได้ร่วมบริจาคกับเรานั้นปลอดภัย  เราได้สละเวลาและเงินส่วนตัวในการก่อตั้งมูลนิธินี้ และเราได้ตั้งใจทำงานนี้เต็มร้อยโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน.  แต่มีอยู่อีกหนทางหนึ่งที่เราสามรถขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อทำโครงการมูลนิธินี้ นั่นคือความช่วยเหลือจากรัฐบาล และเราจะต้องดำเนินการนี้ประจำอยู่ที่ประเทศไทย แต่มันมีความเป็นไปได้น้อยมาก เพราะเหตุนี้เราจึงต้องสละเวลาและเงินส่วนตัวของเราเองและขอรับบริจาคจากผู้ที่อยากร่วมบริจาคทุกท่าน

คุณจะสามรถร่วมบริจาคได้อย่างไร? เรามีหลายหนทางในการร่วมบริจาค มีดังต่อไปนี้

  •  เสื้อผ้าและของเล่น : สิ่งของเหล่านี้จะถูกรวบรวมจากผู้บริจาคที่ศูนย์กลาง ณ เมือง ไยโล และแบ่งแยกเป็นส่วนเพื่อที่จะกระจายส่งไปตามบ้านเด็กกำพร้าต่างๆที่มีความจำเป็นและต้องการสิ่งเหล่านี้มาก. เราได้ทำสัญญาตามสถานสงเคราะห์บ้านเด็กกำพร้าต่างๆว่า เมื่อได้รับของแล้ว เด็กๆจะได้ใช้ของเหล่านี้จริง และห้ามนำไปจำหน่ายต่อ. และสิ่งของเหล่านี้เราทำการขนส่งโดยกล่องส่งเป็นตู้ภาชนะ หรือ ฝากคนรู้จักที่เดินทางไป ณ สถานที่นั้นในขณะ นั้น.
  • สมัครเป็นสมาชิก: ลงชื่อสมัครสมาชิกในสมาคมมูลนิธิ และการเลือกวิธีเป็นสมาชิกนั่นก็คือ สำหรับปี 2017 คุณจะร่วมบริจาคเป็นเงิน เดือนละ 50 โครนเนอร์ (นอร์เวย์) หรือ 600 โครนเนอร์ ต่อปี และเงินบริจาคนี้เราจะนำไปมอบให้สถานบ้านเด็กกำพร้าเพื่อนำไปใช้จ่ายในด้านอาหารและอุปกรณ์ต่างๆ

 

 

  • Vipps/mCash: Alt som kommer inn her, går 95% direkte til barnehjemmene, mens 5% går til kostnadene rundt.
  • Donasjon direkte til barnehjemmene: På sidene til barnehjemmene her på www.ccthai.org, vil du også finne kontoinformasjon til barnehjemmene. Du står fritt til å overføre direkte.
  • Frivillig arbeid: Barnehjemmene setter pris på frivillig arbeid i Thailand. Ta kontakt med oss for mer informasjon.