Child Care Thailand

Ring oss: +47 95211268

Fremhevet

GloryHut Foundation

Glory Hut Foundation i Chon Buri provinsen ble åpnet I 2010

Adresse: Banglamung district; Chonburi province Thailand.

Totalt gir Glory Hut husrom og mat til ca 34 voksne enslige/hjemløse med HIV/AIDS. I tillegg til en ung flott jente på 20 år, som bodde der med sin datter på 9 mnd.
Årsaken til at hun fikk være der, fordi moren hennes hadde jobbet der tidligere, men nå godt bort, derfor ville de ta vare på henne så lenge hun ikke hadde mulighet til å klare seg selv.

Daglig Leder/ Presidenten het Khun Pornsawan Khunkaw, en pastor fra Adoni Church, startet opp Glory Hut i 2010, en bitte liten organisasjon i Chon Buri distriktet.
Jeg fikk omvisning, og som der ser av bildene så har de malt ulike sterke farger på husene for å skape litt varme. I disse enkle husene bor det fra 1-4 voksne i hvert, og selvfølgelig ingen AC, ei heller bordvifter.

I tillegg hadde de ett langbord og plast stoler – slik at alle kan spise måltidene sammen, foran ett lite utekjøkken.
Utover dette, var det ikke stort annet å se, bortsett fra at en hyggelig gest fra ett norsk firma, som tidligere hadde sponset 5 flotte treningsapparater – som de bruker under trening.
Også var det også en liten kirke der – Adoni Church – det var flott utsmykket og de har samling der hver søndag kl 10.00 for lokalsamfunnet.
De hadde 5 toaletter til beboerne, enkle toaletter med en dusjslange.

Utg.punktet for de enkelte er at de får bo der i 3-6 måneder, noen lenger eller til de kan klare seg selv om de blir bedre av behandlingen de får. Det finnes ingen behandlingstilbud her,
så de får daglig transport til lokale sykehus der de får nødvendige medisiner og det tas prøver.

Noen burde nok vært på sykehus, men som for alle med dette viruset så er de forevist sykehuset hva gjelder og bo der. De er tilsidesatt av samfunnet og har ingen andre steder å være.

Det er mange hjemløse i lokalmiljøet som ønsker å få komme til Glory Hut, men av hensyn til plass mangel så er kapasiteten allerede full.
Jeg besøkte de igjen før jeg dro til Norge (samme dag), og da fikk jeg hilse på Daglig Leder, og jeg hadde tatt med noen esker med klær til alle voksne. Det tok ikke lang tid før de hadde funnet seg noe de satte veldig stor pris på. De har tross alt kun det de står og går i. Før jeg dro hjem til Norge samme dag, ble jeg også invitert inn i kirka hvor de holdt en bønn for meg på vegne av organisasjonen. De så frem til nye besøk og klær til de voksne og mat til daglig opphold dersom vi klarer å samle inn penger på nett til de.

THE GLORY HUT FOUNDATION
BANGKOK BANK
BRANCH: PATTAYA CITY
ACCOUNT NO. 484-4-15735-6
ACCOUNT NAME: THE GLORY HUT FOUNDATION
The Foundation Cottage glory
27/5 Moo 3 Chaiyapornviti Soi 29 Nongprue, Banglamung, Chonburi 20150.

 

 

Glory Hut Foundation was opened in 2010

Address: Banglamung district; Chonburi province Thailand.

On behalf of my foundation, I got the pleasure of being introduced to this place in May 2016, our driver Rujichan took me there, and when I arrived, I met Mr. Dome, a Thai man who spoke English well.

He proved to be one of the patients there and on the mend, but also one of the volunteers. In In total Glory Hut provides shelter and food to 34 adult singles / homeless with HIV / AIDS.
In addition to a young girl Håva 20 years, who lives there with her daughter ( 9 months).
The reason that she lives there to, because her mother had worked there previously, but she past away, therefore they would take care of her as long as she is not able to provide for here daughter and here selv.

He told me that CEO named Khun Pornsawan Khunkaw, a pastor from Adoni Church, started Glory Hut in 2010, a tiny organization in Chon Buri district.
Unfortunately she was not present when I was there, but Mr. Dome called her and I was warmly welcomed back the next day.

I toured, and where seeing the pictures they have painted bright colors of the houses to create some colourfulnes. In these simple houses live from 1-4 Adults in each, and of course no AC, nor table fans. Only a bed and chair for clothes.In addition, they had one long table and plastic chairs – so everyone can eat meals together, in front of a small outdoor kitchen. Also, there was also a small church there, Adoni Church it was nicely decorated, and they have a local meeting there every Sunday at 10am for the community.Beyond this, there was not much else to see, except that one generous Norwegian company had donated 5 great new exercise equipment – which they use during training.

They had 5 toilets for residents, simple toilets with a shower hose.

The basic for the individual here is that they get to stay between 3-6 months, some longer or until they can take care of themselves if they are better off the treatment they receive.
They receive daily transport to local hospitals where they get necessary medications and samples are taken, but as for all with this virus so they presented the hospital regards and stay there. They are ignored by society and have nowhere else to be.

When I went back the next day, with our driver Rujira. I brought a few boxes of clothing for adults and it was not long before they had found something, they where very much appreciated. They have, after all, just what they are wearing.

Before I went home to Norway the same day, I was invited into the church where they held a prayer for me on behalf of the organization. They looked forward to new visits and clothing for adults and food for daily stay if we manage to raise money online to this foundation.
See pictures below.